Zero-dimensional modeling of NOx formation with least squares interpolation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Closed-Loop Diesel Control - Part 2

    Per Tunestål, Ola Stenlåås & Carlos Jorques Moreno

    2014/01/012017/12/31

    Projekt: ForskningSamarbete med industri