Är det inte bra med alternativ? Retorikvetenskapliga perspektiv på ”alternativa fakta”

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Detta moment handlar om hur vi kan förstå alternativa fakta ur olika kunskapsteoretiska perspektiv, och vilka olika konsekvenser dessa perspektiv kan få för ämnesdidaktik och samspelet mellan olika undervisningsämnen. I momentet presenteras retorikvetenskapliga modeller för faktaprövning och kritiskt tänkande, som kan vara värdefulla pedagogiska redskap. Momentet lämpar sig särskilt för lärare i samhällsorienterande ämnen och språkämnen, men kan genom sin breda kunskapsteoretiska ingång även vara värdefullt för lärare i de flesta program.

Passet omfattar en föreläsning, innehållande praktiska diskussionsövningar.
Period2020 mars 2
VidLunds kommun, Sverige
OmfattningLokal

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Fria nyckelord

  • alternativa fakta
  • fake news
  • faktaresistens
  • kunskapsresistens
  • retorik
  • kunskapsteori