Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Period2015
Typ av tidskriftBokserier
ISSN0349-053X