Åtgärder för att minska översvämning i Ringsjön gjordes aldrig

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Forskarna visste för tjugo år sedan vad som behövdes för att dämpa översvämningarna i Ringsjön: anlägga våtmarker för att minska tillrinningen.

Men ingen upplät mark att anlägga dem på.

– Det är svårt att samarbeta och jobba för det gemensamma, man måste skjuta till mark. Egenintresset är stort, säger forskaren Lars-Anders Hansson.
Period2024 jan. 3
VidSydsvenska Dagbladet, Sverige