Academy of Management (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Reviewed three papers for 2016 Academy of Management Annual Conference
Period2016 jan. 24
Typ av förlagFörlag

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi