Accounting in Europe (Tidskrift)

  • Kristina Artsberg (redaktionsmedlem)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi