Acta Biomaterialia (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2022 nov. 30
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1878-7568