Acta Crystallographica. Section D: Biological Crystallography (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2013 mars 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1399-0047

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strukturbiologi