Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2014 juni 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2053-230X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strukturbiologi