Advances in Archaeobotany (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Granskare till vetenskapligt manus av Vanhanen S., "Roman Iron Age and migration period plant cultivation at Salo Isokylä, south-western Finland
Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell