Advisory board member of the Costa Rica's Agency for Research and Innovation (Promotora Costarricense de Innovación e Investigación)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Period2022 juni
Arbete förCosta Rica's Agency for Innovation, Costa Rica