Akuta effekter av träning i hjälpmedlet Innowalk i jämförelse med ståträning i ståskal för barn med svår cereberal pares.

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av postdoc

Period2016
Examinerad/handledd personKatarina Lauruschkus