Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

Ska elevers olika modersmål samt skolspråket svenska användas på engelsklektioner? Detta är den övergripande frågeställningen i forskningsprojektet Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? som är finansierat av Vetenskapsrådet. I föreläsningen presenteras forskning om undervisning och lärande i engelska som ligger till grund för projektet samt projektets första resultat. Dessa belyser flerspråkiga elevers och deras lärares attityder och praktiker gällande användningen av olika språk för att stödja lärande och delaktighet i engelskundervisningen.
Period2018 okt. 3
VidStockholms stad, Sverige
OmfattningLokal