Alternate member (suppleant)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period20222026
Arbete förFSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning), Sverige
OmfattningNationell