American Economic Journal: Microeconomics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi