Idéhistorisk tillbakablick på finansialisering - från ChatGTP till rätten till staden

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Skånskt bostadsforum 2023

Heldagskonferensen Skånskt bostadsforum 2023 har temat: Så fungerar brist! - en djupdykning i vad finansialisering betyder för bostadssektorn.
Skånskt bostadsforum 2023 kommer att handla om finansialisering. Vi kommer att gå närmare och djupare in på finansialiseringen av bostadssektorn och hur den påverkar förutsättningarna inom vilka bostadsmarknadens aktörer agerar.

Skånskt bostadsforum 15 december utforskar terrängen och ska användas som en språngbräda in i en fördjupad diskussion om vad regionala bostadsfrågor kan och bör vara.

Skånskt bostadsforum 2023 är en heldagskonferens med syfte att sprida kunskap och skapa samsyn kring regionala bostadsfrågor. Konferensen vänder sig till samtliga aktörer på den skånska bostadsmarknaden, såväl offentliga som privata, och arrangeras av Region Skåne inom ramen för Skånskt bostadsnätverk.

Program
Finansialisering och fysisk planering – de konceptuella rötterna
Konferensen inleds med introduktioner till fysisk planering och finansialisering i tid och rum.

Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, SLU
Anders Lund Hansen, docent i kulturgeografi, LU
Finansialisering och fysisk planering – de praktiska relationerna
Ekonomisk redovisning och fysisk planering som olika arenor för finansialiseringens praxis.

Stig Westerdahl, professor emeritus i företagsekonomi, MAU
Johan Pries, biträdande lektor i kulturgeografi, LU
Region Skåne – regional fysisk planering och kunskapsutveckling i en föränderlig terräng
Avdelningen för regional utveckling om att verka för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Mervan Sert, samhällsplanerare regional planering
Anna Råman, enhetschef samhällsanalys
Regionala bostadsfrågor – Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne
Länsstyrelsens avdelningschef för samhällsbyggnad och ordförande i regionala utvecklingsnämnden om arbetet i Skåne.

Patrik Åkesson, samhällsbyggnadsdirektör vid Länsstyrelsen Skåne
Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden (m)
Finansialisering och fysisk planering – de demokratiska processerna
En konversation om finansialiseringens inverkan på samhällsutvecklingen.

Eric Clark, professor emeritus i kulturgeografi, LU
Defne Kadioglu, projektforskare urbana studier, MAU
Tillsammans genom terrängen – aktörernas möjligheter
Presentation av och inbjudan till forskningsprojektet Handlingsutrymme för jämlik tillgång till boende och livsmiljöer. Aktionsforskning kring regionala, kommunala och lokala praktiker för en holistisk och socialt hållbar bostadsförsörjning.

Region Skåne medverkar tillsammans med Malmö Universitet och Göteborgsregionen m.fl. i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla en samverkansmodell regionala bostadsfrågor.

Martin Grander, biträdande lektor i urbana studier, MAU
Hanna Negash, samhällsplanerare, Region Skåne
Period2023 dec. 15
EvenemangstitelSkånskt bostadsforum 2023: Så fungerar brist! - en djupdykning i vad finansialisering betyder för bostadssektorn.
Typ av evenemangKonferens
PlatsMalmö, SverigeVisa på karta
OmfattningNationell

Fria nyckelord

  • Finansialisering
  • Bostadspolitik
  • Rätten till staden