Annals of Surgery (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2011 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1528-1140