ARBETETS MUSEUMS ARBETSLIVSKONFERENS 2023

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Beskrivning

KEYNOTE HEMMET SOM PLATS FÖR BETALT ARBETE
De senaste åren har det flexibla arbetslivet stått i centrum för många
framtidsspaningar. Ett flexibelt arbetsliv lyfts fram som lösningen på flera
samhällsutmaningar, hur stater ska öka kvinnors arbetskraftsdeltagande, hur
företag och organisationer kan behålla kompetens, och hur individer ska balansera
arbete och vardagsliv. En central komponent i detta flexibla arbetsliv är möjligheten
att förvärvsarbeta hemifrån.
Men även om hemarbete är centralt för diskussionen om framtidens arbetsliv så är
företeelsen inte ny; betalt förvärvsarbete i det egna hemmet har varit en konstant
sedan industrisamhällets början. Under större delen av vår moderna historia har
hemmet varit den vanligaste platsen för betalt arbete.
Synen på betalt hemarbete har dock förändrats över tid. Under 1700- och 1800-
talet sågs det betalda hemarbetet som en uppmuntrad lösning på både familjers
försörjning, och hur Sverige ska få i gång en industrialisering. Under början av 1900-
talet kom i stället kvinnors betalda hemarbete att betraktas som ett socialt
problem, och förbjöds till och med i flera länder. Och nu under 2000-talet är vi alltså
tillbaka vid betalt hemarbete som en lösning.
Den här föreläsningen kommer handla om hur kön, ideologi och platsen för arbete
har förändrats och förhandlats över tid; från 1700-talets tidiga textilindustri till
statliga tjänstemän som vobbar 2023.
Period2023 nov. 16
Typ av evenemangKonferens
PlatsNorrköping, SverigeVisa på karta
OmfattningNationell