Asia Pacific Management Review (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1029-3132

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi