Assessor of research applications

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2017
Arbete förMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap