Beskrivning

Världens minsta marina däggdjur, Kaliforniatumlaren, är akut utrotningshotad. Endast tio individer finns kvar utanför Mexikos västkust.

Mycket måste göras för att rädda den lilla tandvalen – men ny forskning visar att den rent genetiskt har möjligheter att återhämta sig.

– Att det kan finnas hopp, trots att de är så få individer, är positivt på många sätt, säger professor Bengt Hansson vid Lunds universitet.
Period2022 maj 8
VidDagens Nyheter, Sverige