Beskrivning

This event consisted of a lecture by Anil Seth about consciousness, followed by a panel which shared perspectives from a wide range of academic disciplines, e.g. artificial intelligence, law, psychology.
Period2023 maj 5
VidBirgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (BRCMH)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap