Biologisk mångfald och klimatförändringar – dilemman och möjligheter

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald utgör parallella kriser av existentiell karaktär. För att hantera dessa krävs omfattande och genomgripande åtgärder, helst i närtid. Det finns dock uppenbara risker att ett fokus på att lösa klimatfrågan sker på bekostnad av biologisk mångfald och ekosystemens hållbarhet, medan lösningar på förlusten av biologisk mångfald riskerar att ignorera de gröna näringarnas roll i klimatomställningen. Sökandet efter synergier, till exempel i form av naturbaserade lösningar, skulle kunna lösa detta dilemma. Detta förutsätter dock ett integrerat, landskapsperspektiv på mark- och vattenanvändning. Vi redogör för och diskuterar möjligheter och hinder att samtidigt hantera klimat och biologisk mångfald.
Period2020 okt. 21
EvenemangstitelNaturvårdsverkets konferens: Biologisk mångfald, klimatförändringar och samhällsomställning
Typ av evenemangKonferens