Biomedicine: Metabolic Diseases

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

The course is an elective component of the Master of Medical Science programme in Biomedicine.
Period2021 maj 32021 juni 4
Typ av evenemangKurs

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap