Bowling Green State University, OHIO

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Undervisning i kördirigering, körledning, körmetodik samt ledning av Universitetets Damkör
Period2005 aug. 202006 juni 3
På besökBowling Green State University, OHIO
OmfattningInternationell