Bråk och rivalitet – eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld.

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Presentation vid Brottsoffermyndighetens forskarkonferens i Stockholm.
Period2017 nov 11
VidSwedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten), Sverige