Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? Resultaten från en explorativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld.

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Period2018 nov 20
VidSwedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten), Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap