Brill Research Perspectives: China Law and Society Review (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2016 → …
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle