Burns (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020 apr.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0305-4179
OmfattningInternationell