Businesss History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Reviewer
Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0007-6791