Cambridge University Press (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

Beskrivning

Serving as editor of CUP book series "Cambridge Studies in the History of the People's Republic of China"
Period20142019
Typ av förlagFörlag