Cambridge University Press (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer for The Cambridge Encyclopedia of Anthropology, edited by Felix Stein.
Period2022 dec. 1
Typ av förlagFörlag