Canadian Slavonic Papers (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer for one article
Period2017 feb. 152017 mars 15
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0008-5006