Caring for our academic common: The research seminar as a community of practice

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Period2023 mars 6
VidKungliga tekniska högskolan: Institutionen för filosofi och historia, Sverige
OmfattningLokal