Center for Primary Health Care Research

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Post Doc vid Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet.
Period2018 okt. 12021 okt. 1
På besökCenter for Primary Health Care Research

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Medicin
  • Kriminologi
  • Våldsbrott
  • Sverige