Chairman, EFL

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2018 juni → …
Arbete förExecutive Foundation Lund, EFL, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi