Chinese Journal of Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2014 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1754-4750

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap