Civilsamhälle och populism

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Roberto Scaramuzzino från Socialhögskolan, Lunds universitet presenterar ett nyligen beviljat forskningsprojekt med titel: ”Civilsamhället och populism: Hur populistiska partiers tillträde till makten påverkar relationen mellan stat och civilsamhälle”.
Utgångspunkten är det ökade inflytandet som högerpopulistiska partier har fått i politiken, både på nationell och lokal nivå i flera länder, inklusive Sverige. Dessa partiers valframgångar har lett till att organisationer i det civila samhället har drabbats av ett ökat ideologiskt motstånd från representanter av det offentliga.
Projektet bygger vidare på en pilotstudie från Italien under perioden 2018–2019 när landet styrdes av en koalition av populistiska partier och flera konflikter uppstod mellan regeringsrepresentanter och civilsamhällesorganisationer aktiva inom migrationsområdet.
Forskningsprojektet är rykande färskt och detta kommer vi tillsammans med er följa under de tre år som projektet kommer att pågå.
Period2023 dec. 12
VidNÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, Sverige