Cogent Engineering (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer
Period2019 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2331-1916