Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1007-5704
OmfattningInternationell