Complexity (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1076-2787
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik