Confero - Essays on Education, Philosophy and Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

med Malena Gustavson & Anna Malmquist
Period2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-4562