Consultancy project, UNICEF

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapKonsultuppdrag

Period2018
Arbete förUNICEF, USA

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi