Contemporary Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021 jan 5
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1469-3631
OmfattningInternationell