Corporate Communications (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Reviewer from year 2013
Period2013 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1356-3289

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi