Crime, Law and Social Change (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018 maj 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0925-4994
OmfattningInternationell