Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019 maj 102019 juni 28
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2000-1525
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap