Därför är cirkulär ekonomi ledstjärna för framtidens stad

  • Corvellec, H. (inbjuden talare)
  • Christina Zoric Persson (inbjuden talare)
  • Eva Stål (inbjuden talare)
  • Heidi Avellan (Ordförande för en session)
  • Adenskog, M. (organisatör)
  • Sanna Trygg (organisatör)

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Den cirkulära ekonomin har seglat upp som en ledande princip för miljöpolicy och företagsstrategier. Vad som är mindre känt, men inte mindre viktigt, är att även kommuner ser den cirkulära ekonomin som en ledstjärna mot en mer hållbar framtid för städerna.

– Den cirkulära ekonomin kommer med ett löfte om att cirkulära relationer mellan marknader, kunder och naturtillgångar har en unik förmåga att kombinera ekonomisk tillväxt med hållbarhet, säger Hervé Corvellec, forskare vid Institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Samtalet kommer gå igenom principerna bakom den cirkulära ekonomin och diskutera de utmaningar som står i vägen mot en övergång till ett mer cirkulärt samhälle. Paneldeltagarna kommer även diskutera hur avfallsbolag kan bidra till en cirkulär urban resurshantering och gå igenom hur Helsingborgs stad tar tillvara på näringen i matavfallet genom det unika källsorterande avloppssystemet i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

Diskussionen kommer även handla om EU-projektet Interreg CIRC, klimatsmarta mobilitetshus, service hubbar och platser för de spontana mötena i en stad, den så kallade tredje platsen i en stad.
Period2022 juni 8
Typ av evenemangKonferens
PlatsHelsingborg, Sverige
OmfattningNationell