Decision Support Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0167-9236