Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Department of Arts and Cultural Sciences (course MODA41)
Period2018 jan 12018 jun 30
På besökDepartment of Arts and Cultural Sciences, Lund University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi